• feb2015_3.jpg
  • feb2015_2.jpg
  • feb2015_1.jpg
  • feb2015_5.jpg
  • feb2015_4.jpg
  • slide-sonrise.jpg

De Bijbel:

Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. (Dan. 7:14 - NBV)