algemeen-balkje-3
algemeen-balkje-1
algemeen-balkje-2
algemeen-balkje-8

Wie zijn wij

Het Open Huis is een multiculturele gemeente in Haarlem, Schalkwijk. We zijn een open en gastvrije kerk waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, kleur, ras, leeftijd, Het Open Huis wil een plaats zijn waar mensen God kunnen zoeken en vinden.
Liefde, vertrouwen, gastvrijheid, bewogenheid en geloof zijn kernwoorden binnen Het Open Huis.

Elke zondag is er een samenkomst om 10.30 uur. Tijdens deze samenkomst wordt er gezongen met de band, gebeden, en geluisterd naar een gedeelte uit de Bijbel. Ieder mag zich vrij voelen om de dienst te beleven op de manier zoals hij of zij dat wil of gewend is.

 

Het Open Huis is een zendingsgemeente binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken, en samen met de Goede Herderkerk vormt zij de CGK-Haarlem.
Het gereformeerd karakter van de gemeente is samen te vatten in vijf korte woorden: alleen door genade, alleen door het geloof, alleen de Bijbel, alleen door Christus, alleen aan God de eer.
Deze kernwaarheden zijn onopgeefbaar. Over veel andere dingen kan verschillend gedacht worden.

In Efeze 2 vers 8 en 9 staat het als volgt:

“Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
Maar dat dankt u niet aan uzelf;
het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden,
dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
” (NBV)

Wat we zelf ontvangen hebben, willen we graag delen met de mensen om ons heen, in woord en in daad. Iedere woensdag zijn we dan ook met een stand in het winkelcentrum aanwezig en ons gebouw aan de Prof. Boumanstraat is door de week vaak open. Hier kunnen mensen terecht voor koffie en thee in de inloop, voedseluitdeling, pastorale en diaconale hulp, taallessen, open maaltijden, tweedehands kleding, enz.

 

Zie voor deze activiteiten het maatschappelijke deel van de website.