Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, waarin God tot ons spreekt.
God maakt zich bekend als de Schepper van hemel en aarde.

Wij geloven dat Jezus, Gods Zoon, naar deze aarde kwam, om ons te redden. Dit deed Hij door als mens te leven en zo ons leven van de wieg tot het graf over te doen. In één ding was Hij anders dan wij: Hij leefde volmaakt naar Gods wil. Hij stierf aan een kruis en droeg zo de schuld die wij als mensen tegenover God hebben. Na drie dagen stond Hij op uit de dood! Dood en graf zijn overwonnen. Iedereen die in Jezus gelooft ontvangt vergeving van zonde en mag voor eeuwig bij Hem horen. Er is een leven na dit aardse leven.

Wij geloven dat de Heilige Geest ons innerlijk kan vernieuwen en ons meer en meer leert om te leven zoals God dat van ons vraagt: God liefhebben boven alles en de mensen die op ons pad komen liefhebben als onszelf.

 

De kern van de Bijbelse boodschap staat in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vers 16:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”