algemeen-balkje-6
algemeen-balkje-7
algemeen-balkje-4
algemeen-balkje-1

Pastoraat

Gemeentepastoraat
In de gemeente van Christus worden we opgeroepen om elkaar van harte lief te hebben en naar elkaar om te zien. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar tot een hand en een voet te zijn, elkaar te bemoedigen en elkaar aan te sporen om dicht bij God te leven. De Here Jezus zelf leert ons om zo met elkaar om te gaan.
 
Toch kunnen er momenten in uw leven zijn dat die onderlinge aandacht niet toereikend is. Er kunnen dingen in uw leven gebeuren of u kunt met geloofsvragen rondlopen waarover u graag eens dieper door wilt praten, of waarbij u begeleiding nodig heeft. Dingen waar u niet zomaar met iedereen over kunt praten omdat ze te kwetsbaar zijn. Schroom in zulke gevallen niet om contact op te nemen; we bieden u graag een luisterend oor.
Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, of in Het Open Huis.


Pastoraal spreekuur
Ook als u geen lid bent van de gemeente kunt u terecht met uw persoonlijke geloofsvragen of hulp bij geestelijke nood.
Iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 uur  - 17.00 uur
Bij voorkeur op afspraak


Crisispastoraat
In crisissituaties kunt u altijd direct contact op nemen met Daniël van Beek, Voorganger. Tel: 06 253 04 058


Internetpastoraat
Geeft u er de voorkeur aan om digitaal uw vragen te stellen of problemen aan de orde te stellen; ook daar staan we voor open. Klik hier voor meer informatie.


Info/contact
voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met:
Daniël van Beek, Voorganger.