algemeen-balkje-6
algemeen-balkje-3
algemeen-balkje-4
algemeen-balkje-1

Visie van Het Open Huis

Wij willen een gemeente zijn die missionair is, gereformeerd, multicultureel en maatschappelijk/diaconaal betrokken

missionair:
Jezus Christus gaf aan zijn discipelen de opdracht: ‘Ga uit, verkondig het evangelie en maak alle volken tot mijn discipelen’. Wij zijn gemeente van Christus, en kunnen en willen niet anders dan missionair zijn: gehoorzaam aan de opdracht van onze Heer om uit te gaan met het evangelie van redding.

gereformeerd:
Wij zijn zendingsgemeente binnen de christelijke gereformeerde kerk (CGK). Dat betekent dat wij willen staan in een traditie die samengevat wordt door vijf Latijnse uitspraken uit de Reformatie: sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Wij willen leven uit genade, door geloof, door Jezus Christus, die wij kennen uit de Bijbel, en geven God alleen eer.

multicultureel:
Wij zijn gemeente in een bepaald context: in het stadsdeel Schalkwijk. Wij willen als gemeente een afspiegeling zijn van de wijk waarin we staan. Dat betekent dat Het Open Huis niet anders dan een multiculturele gemeente kan en wil zijn.

maatschappelijk-diaconaal betrokken:
Wij zijn gemeente van Jezus Christus, die zei: ‘ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’ Wij willen als gemeente zijn voorbeeld volgen en dienstbaar zijn aan de samenleving waarin we leven.

 

Wil je meer weten over onze visie dan verwijzen we graag on ons visie document

 

Onder deze link vind u de ANBI transparantie gegevens.