foto
Visje

Buddyproject

Binnen Het Open Huis is een buddyproject opgezet, om leden die op een of andere manier in moeilijke omstandigheden terecht gekomen zijn, tijdelijk extra te ondersteunen. We denken dan onder andere aan langdurige/chronische ziekte, psychosociale problemen of een traject van schuldsanering.

Waarom een buddyproject binnen de kerkelijke gemeente?
Een buddyproject past heel goed binnen de gemeente van Christus. We zijn immers geen verzameling individuen, maar een gemeenschap die met elkaar het lichaam van Christus vormt; geroepen om elkaar lief te hebben en elkaar tot een hand en een voet te zijn!

De plaats van de buddy
De buddy komt niet in plaats van, maar is een aanvulling op de pastorale zorg vanuit de gemeente en bestaande hulpverlening van instanties.
Als buddy bied men extra steun en vooral vriendschap. Men fungeert als klankbord; iemand bij wie men zijn/haar verhaal kwijt kan.

De coördinator
Zowel aanvragen voor een buddy, als aanmeldingen om als buddy te fungeren, komen binnen bij de coördinator. Zij probeert dan de juiste buddy aan een gemeentelid te ‘koppelen’. Vooraf heeft de coördinator met beide, afzonderlijk, een gesprek. Is zij ervan overtuigt dat het een goed koppel kan zijn, dan nodigt zij hen beide tegelijk uit voor een kennismakingsgesprek. Klikt het, dan kunnen zij voor een bepaalde afgesproken tijd ‘samen op weg’. De coördinator heeft geregeld contact met de gevormde koppels en blijft het aanspreekpunt voor hen.

Info en aanmelden
Voor meer informatie kunt u (een van)de folders downloaden:

Ik zou graag een Buddy hebben

Ik wil Buddy worden!

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de coördinator,
Arian Vuijk.