foto

Huiskringen

De gemeente van Het Open Huis is opgedeeld in kringen. Een kring bestaat uit 8-10 gemeenteleden die één keer in de twee weken bij elkaar komt. Dit kan op een vast adres zijn, maar kan ook afwisselend bij de verschillende leden thuis.

De kleine groep is een ideale plaats om met elkaar Bijbelstudie te doen. Het doel daarvan is om God beter te leren kennen en elkaar te helpen en aan te moedigen om als christen te leven.

In een kleine kring komen persoonlijke contacten tot stand. Als het vertrouwen groeit, kan men ook zijn/haar zorgen, moeiten en vreugden met de andere groepsleden delen. Het is dan goed om met elkaar te bidden en indien nodig voor elkaar klaar te staan als er praktische hulp nodig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arian Vuijk