algemeen-balkje-1
algemeen-balkje-3
algemeen-balkje-2
algemeen-balkje-7

Diaconaat

Het diaconale werk van Het Open Huis richt zich zowel op gemeenteleden als op mensen uit de wijk. De maatschappelijke nood is groot. De liefde van Christus dringt ons om onvoorwaardelijk een naaste te zijn voor wie er op ons pad komt, ongeacht achtergrond, cultuur of maatschappelijke positie.

De Here Jezus zelf maakt ons duidelijk dat het omzien naar mensen in nood een ‘must’ is voor een ieder die Hem volgt. In Matteüs 25 vers 40 lezen we dat Jezus zegt:

"Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben
voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Dan heeft Jezus het over daadwerkelijke hulp aan hen die honger of dorst hebben, over vreemdelingen die opgenomen moeten worden in de gemeenschap, over naakten die gekleed moeten worden en over gevangenen die bezocht moeten worden.

Een duidelijke opdracht: dienen en delen!

Door als kerk betrokken te zijn op de maatschappij, maakt zij het ook mogelijk dat mensen op een natuurlijke manier in aanraking komen met het evangelie.

 

Voor informatie over , of vragen aan de diaconie, dan kunt u contact opnemen met Klaas-Jan Knol.