Doop-foto2
Doop-foto5
Doop-foto3

Doop & Belijdenis cursus

De doop- en belijdeniscursus is er voor iedereen die ernaar verlangt om zijn/haar geloof in Jezus Christus in het midden van de gemeente te belijden. Deze cursus bestaat uit zes avonden en start twee keer in het jaar, in februari  en september, en wordt gegeven op de dinsdagavond.
Deze cursus is gratis.

Tijdens de cursus gaat het over ‘genade’ (gratie) die God ons aanbiedt. Het gaat over Jezus, Die zijn leven gaf om gratie voor ons mogelijk te maken. Verder leren we over de doop en over de viering van het Heilig Avondmaal. Op de laatste avond denken we vooral na over de betekenis van ‘geloven in Jezus’ voor het leven van alledag.

Na de cursus vindt de geloofsbelijdenis plaats in een feestelijke zondagse samenkomst van de gemeente. Daarbij kan ook een getuigenis gegeven worden. Zij die nog niet gedoopt zijn worden na hun belijdenis direct gedoopt.