discipelschap_foto1
discipelschap_foto2

Discipelschapscursus

De discipelschapscursus is voor iedereen die er naar verlangt om een volgeling van Jezus te zijn. Het gaat erom, dat je geloof in Hem ook in je leven van alledag zichtbaar wordt. Leerling zijn van Jezus verandert je leven en maakt dat je Hem en je medemensen wilt dienen, zowel binnen als buiten de gemeente.

Het verlangen leeft, dat veel gemeenteleden deze cursus gaan volgen, om beter toegerust te worden om zijn/haar plaats in te nemen voor de opbouw van de gemeente. Daarnaast is het van groot belang om, mede door deze cursus, weerbaarder te worden tegen verleidingen die vanuit onze omgeving op ons afkomen.
Om voldoende ruimte te geven aan interactie en onderling gesprek, wordt de cursus in een kleine groep gegeven.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Discipelen van Jezus
  • De natuurlijke mens
  • Bekering
  • Onze positie in Christus
  • Vergeving
  • Kind van God zijn
  • Vervulling met de Heilige Geest

Elk jaar starten we een discipelschapscursus.
We komen twaalf avonden bij elkaar, van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Het Open Huis.
Kosten: Er wordt een bijdrage voor het cursusmateriaal gevraagd van € 15,-

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Bram v.d. Molen