Créche en zondagschool

Tijdens de dienst op zondag zijn er aparte activiteiten voor de kinderen.

Créche

Voor de kleinsten (van 0 tot 4 jaar) is er een créche. Met behulp van parelboeken maken de kinderen kennis met eenvoudig verhalen uit bijbel.

Zondagschool

Kinderen in de bassischoolleeftijd kunnen tijdens de dienst naar de zondagsschool. Er zijn verschillende groepen ingedeeld naar leeftijd. Door het vertellen van een Bijbelverhaal - studie of soms het naspelen ervan, leren de kinderen God beter kennen. Ook wordt er gezongen en een knutselwerkje gemaakt. Er wordt gewerkt met verschillende teams, we werken met behulp van materiaal van "vertel het maar" en “parelboeken”. Aan einde van de dienst komen kinderen weer terug om met de gehele gemeente te zingen en de zegen van God, onze Vader, te ontvangen.